ابزاری برای تقدیم رسمی تر

پاکت ها برای ارسال نامه، قرار دادن اسناد، یکجا کردن کاغذها و موارد دیگر به کار می روند. چاپ پاکت سبب می شود تا شرکت ها هویت دیداریشان را تا فضاهایی که پاکتشان به آنها سفر می کند، گسترش دهند. چاپ انواع پاکت با اندازه های متنوع در نوین نقش ارائه می شود و شما می توانید سفارش آنلاین چاپ پاکت را ثبت کنید. بسته به سلیقه و هدف از تولید، جنس پاکت تعیین شده و مراحل بعدی که چاپ و تا و چسب است انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ افست

h3
کارت ویزیت
h3
کاغذ