بازی، یادگیری، سرگرمی یا هدیه؟ شما تعیین کنید

پازل ها هویتشان به کودکان گره خورده است و چاپ طرح دلخواه روی پازل می تواند خیلی برایشان جذاب باشد. افزون بر این، پازل بچه گانه آماده هم در بازار موجود است. کیفیت پازل ایران مناسب است و بیرون از مرزها خریدار دارد. نه که پازل مقوایی خوب نباشد ولی جذابیت پازل اختصاصی جایی رخ می نماید که پازل 1000 تکه باشد یا پازل چوبی و پازل مغناطیسی تهیه شود. نوین نقش به عنوان یکی از مراکز تبدیل عکس به پازل، کلیه خدمات چاپ عکس روی پازل را در زمانی کوتاه، ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ اجسام

h3
لیوان
h3
پیکسل
h3
قاب موبایل
h3
بج سينه
h3
پرچم