برچسب ها آماده اند؛ می خواهید به کجا بچسبند؟

سفارش لیبل را آسان انجام دهید. نوین نقش تنوع زیادی را برای خرید آنلاین لیبل فراهم کرده است. لیبل همان برچسب است و کمتر کسی است که نداند لیبل چیست. لیبل رنگی و طرح دار را برای نیازهای گوناگون استفاده کنید. استیکر دیوار، برچسب خودرو، مِش استیکر و وینیل، همگی از یک خانواده اند. چاپ لیبل شبرنگ از خدمات جذاب و پرفروش ماست. طرح لیبل می تواند برای بسته بندی و یا سطوح شیشه ای باشد.حتی اگر نیاز به برش یا نیم تیغ شدن دارید، مشکلی نیست که تصمیم نهایی خود را به خرید تبدیل کنید.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های چاپ دیجیتال

h3
کارت ویزیت دیجیتال
h3
پلات
h3
بنر
h3
رولاپ
h3
پاپ آپ