دسته بندی

جدیدترین محصولات

ویژه

تنظیمات اولیه ویندوز پرینتر اپسون L1800-L800-L805-L810

اگر میخواهید این تنظیمات همیشه اعمال شود آنرا ابتدا در ویندوز و برروی پرینتر انجام دهید و سپس در نرم افراز اجرا نمایید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بالا