دسته بندی

جدیدترین محصولات

ویژه

تنظیمات اولیه پرینتر اپسون در کورل t50-p50-t60-px660-1410-1430

برای تنظیم پرینتر در کورل ابتدا از گزینه پرینتر (Ctrl+p) اجرا نماییدو طبق عکسهای زیر آمده است عمل نمایید
ابتدا پرینتر مورد نظر را انتخاب نمایید
 
 و بعد گزینه که فلش نشان میدهد کلیک نمایید( قسمتهای که با دایره قرمز انتخاب شده را همانند عکس تغییر دهید)
 
 بعد از اتمام روی گزینه Advanced  کلیک کرده (با فلش نشان داده شده) تا قسمت دیگر باز شود و مانند عکس عمل نمایید
 
 توجه داشه باشید فقط قسمتهایی که با دایره قرمز مشخص شده را تغییر دهید و بقیه منوها همان طور بماند ، در قسمت پایانی طبق عکس فقط گزینه میرور را تیک نمایید
 
 و در پایان گزینه OK را زده تا تنظیمات سیو شود (برای اینکه مطمئن شوید گزینه های درست را انتخاب کرده اید میتوانید دوباره وارد منو شده و همه موارد را چک نمایید.
 
 

بالا