دسته بندی

ویژه

نازل چک اپسون T50 - P50 - PX660 - 1410 - 1430

برای ورود به منو نازل چک (نازل چک وقتی دستگاه را روشن مینمایید استفاده میشود تا مطمئن شوید تمام هدهای دستگاه درست کار میکند )در ویندوز طبق عکسهای زیر عمل نمایید

 
 طبق فلش قرمز رنگ داخل عکس عمل نمایید 
 
بروی گزینه نازل چک کلیک نمایید
 
گزینه Print را بزنید تا دستگاه شروع به کشیدن کاغذ کند و نمونه خروجی درست رنگ را نشان دهد
 
 
شایان ذکر است که نمونه صحیح چاپ ، مانند قسمت بالایی در عکس زیر می باشد 

 
اگر درست بود گزینه Finishرا  کلیک کنید در غیر این صورت باید از گزینه   clean  استفاده شود تا nozzle check درست چاپ شود

بالا