دسته بندی

ویژه

هد کلین

برای ورود به منو هد کلین (هدکلین برای باز کردن هدهای پرینتر استفاده میشو و بعد نازل گرفتن انجام میشود )در ویندوز طبق عکسهای زیر آمده است عمل نمایید

 
 طبق فلش قرمز رنگ داخل عکس عمل نمایید 
 
بروی گزینه هدکلین کلیک نمایید
 
گزینه Start را بزنید تا دستگاه شروع به پاک کردن هدها و تخیله کمی جوهر نماید
 
توجه داشته باشید این عمل باید زمانی انجام شود که خطوط نازل چک درست نباشد (کامل چاپ نشده باشد)
 

بالا